Рослина Червоної книги України

Водяний горіх плаваючий Trapa natans L. s.l.

Природоохоронний статус виду: неоцінений.

Поширення в Україні: у водоймах долин рр. Дніпра, Прип’яті, Тетерева, Десни, Сіверського Дінця, Пд.Бугу, Дністра, Дунаю, Ужа, Латориці, Боржави, Шацьких озер.

Чисельність та структура популяцій: трапляється спорадично. В окремих водоймах утворює багаточисленні популяції площею до кількох гектарів, щільністю 1.5-2.5 тис. особин на 100 кв.м. Середня продуктивність горіхів однієї розетки 10-20 шт. Із багатьох водойм уже зник.

Причини зміни чисельності: меліорація, евтрофікація та зміна хімічних показників внаслідок впливу антропогенних факторів, засолення водойм у гирлових ділянках рр. Дніпра, Дунаю, Дністра.

Умови місцезростання: малоропічні водойми, заплавні озера і стариці, затоки річок, що добре прогріваються, на глибині до 50-100 см, на ділянка з коливанням рівня води протягом вегетації, з мулистими, мулисто-піщаними та мулисто-торф’янистими донними відкладами. Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: гелофіт. Однорічна водна рослина з гнучким стеблом 50-150 см завдовжки (інколи до 500 см), плаваючі листки утворюють розетку діаметром до 20 см. Різна довжина здутих, заповнених аеренхімою черешків, забезпечує мозаїчне розміщення ромбічних листкових пластинок.  Квітки поодинокі, надводні, з чотирма білими пелюстками, верхні долі чашечки залишаються при плодах, деревяніють та перетворюються в шипи. Плід кістянкоподібний, однак м’ясистий екзокарп швидко руйнується у воді, після чого плід набуває виглядучотирирогого (дворогого) горіху. Цвіте у травні-червні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням.

Охорона: охороняють у Дунайському БЗ, Шацькому НПП та інших заповідних територіях. Заборонено руйнування місць зростання, заготівля горіхів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: вид культивують в різних ботанічних садах.

Практичне значення: декоративне, харчове, кормове, лікарське, водоохоронне.

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення