Спірогіра - рослина Червоної книги України

У рубриці #Червона_Книга_Чернігівщини

Спірогіра Рейнгарда Spirogyra  reinhardii.

 

Природоохоронний статус виду: вразливий.

 

Поширення в Україні: рідкісний, описаний з  водойм України вид.

 

Чисельність та структура популяцій: популяції локальні, трапляється зрідка, поодиноко: болото у заплаві р. Сіверський Донець, НПП «Святі Гори» та болото Сосницького р-ну Чернігівської обл.  

 

Причини зміни чисельності: антропогенний вплив (забруднення та порушення заплавної системи великих річок).

 

Умови місцезростання: зустрічається у застійних прибережних ділянках великих річок або у заплавних водоймах – озерах, болотах, інколи - грунтах.

 

Загальна біоморфологічна характеристика: нитчаста зелена водорість, клітини 85-117 мкм завширшки, довжина дорівнює ширині або втричі її перебільшує, поперечні стінки клітин гладенькі. Хлоропластів 3-6, стрічкоподібні, з невеликою кількістю обертів спіралі та декількома піреноїдами. Сприймальні клітини з боку каналу слабко здуті, клітини без конюгаційної пари не здуті. Зигоспори еліпсоїдні, 65-100 мкм завширшки, 97.5-175 мкм завдовжки. Екзоспорій тонкий, безбарвний, гладенький, мезоспорій товстий, коричневий з сітчастими потовщеннями. Розмноження вегетативне (розрив чи фрагментація ниток) або статеве (зигоспори).

 

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: охорона заплав великих річок та прилеглих лісових масивів, створення альгорезерватів у межах зростання виду.

 

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: відомостей немає.  

 

Господарське та комерційне значення: відомостей немає.  

 

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці